Skip links

Мирно, ама не!

Седете мирно.
 
Това е законът на всяка учебна класна стая.
 
Децата стоят на чиновете си с наведени глави, прегърбени, мълчат и пишат, а ние смятаме, че те слушат и учат. Това е далеч от истината, защото концентрацията е пряко свързана с физическата активност, стимулирането на всички сетива и създаването на интересно възприятие, което да се превърне в искра.
 
От 10 години ние преподаваме различно – по време на нашите обучения редуваме кратки периоди от физическа активност – спорт или игри, теория, практика, видео, четене, обсъждане, рефлексия, като по-този начин създаваме динамичен, активен и нескучен образователен процес. Той обхваща всички стадии на традиционния учебен процес – придобиване на конкретен опит и теоретично познание, рефлективно наблюдение, абстрактно концептуализиране, активно експериментиране.
 
Физическата активност помага на мозъка по много начини, което е доказано, затова е важно да се ползва не само в часовете по физическо, но и като метод за концентрация и забавление във всички други часове. Сега не си представяйте, че ще накарате децата (или възрастните) да тичат в кръг, докато обяснявате дроби, но едно елементарно упражнение, което ги кара първо да масажират лявата част на врата с дясната ръка, а после обратното (с лявата) – да изпънат ръцете максимално високо във въздуха за разтягане, трае около 60 сек., 60 сек., които концентрират, водят до по-добро кръвообращение и поемане на по-голямо количество кислород.
 
Факултетът по иновации в Станфорд има две строги учебни правила, които са противоположни на останалите – “Не стойте мирно!” И “Шум, моля!” Те подсказват, че креативността обича колаборацията, движението, споделянето и че мирното седене на едно място не води до креативност.
 
Затова нека законът на всяка учебна стая в България да стане: бъдете активни. И да спасим децата, най-накрая, от седенето, мълчанието, слушането (послушанието) и пасивността. Да превърнем ученето в активно (физическо и психологическо) изживяване и удоволствие, за да бъде наистина иновативно.
 
+