Skip links

ИНОВАЦИЯТА ЗАПОЧВА ТУК

Ние сме агенция за иновации, която партнира на бизнеса и публичния сектор за дизайн на дългосрочна култура на иновации.

БЛОГ - 03 ЯНУАРИ 2022

ВТОРА ОБЩА КОХОРТА НА СОФИЙСКА ВОДА АД, ЧАСТ ОТ ВЕОЛИЯ И INNOVATION STARTER ACCELERATOR

БЛОГ - 03 ЯНУАРИ 2022

ВТОРА ОБЩА КОХОРТА НА СОФИЙСКА ВОДА АД, ЧАСТ ОТ ВЕОЛИЯ И INNOVATION STARTER ACCELERATOR

БЛОГ - 03 ЯНУАРИ 2022

ВТОРА ОБЩА КОХОРТА НА СОФИЙСКА ВОДА АД, ЧАСТ ОТ ВЕОЛИЯ И INNOVATION STARTER ACCELERATOR

БЛОГ - 03 ЯНУАРИ 2022

ВТОРА ОБЩА КОХОРТА НА СОФИЙСКА ВОДА АД, ЧАСТ ОТ ВЕОЛИЯ И INNOVATION STARTER ACCELERATOR

Екипът

Нашият екип е шарен, хетерогене, незаменим, като иновациите, които създава

Наши клиенти

Клиентите, които ни се довериха

Цветелина Минчева

Партньори

+