Skip links

За нас

Иновейшън Стартър е първата българска специализирана агенция за иновации, която вече 10 години партнира на бизнеса и публичния сектор за дизайн на дългосрочна култура на иновации.

През годините компанията преживя поредица от трансформации заедно с бързото и комплексно развитие на дейността си. В началото (2014г.) организирахме само обучения по иновации, но бързо навлязохме и в развитието на тематични събития (2015г.), консултантски проекти (2016г.), а от няколко години развиваме своя акселераторска програма за подкрепа на стартъпи (2020 г.)

Вижте повече на уебсайтовете www.accelerator.bg, www.innovationacademy.bg, www.innovationexplorer.bg.

Фокусът ни е да трансферираме международно иновационно ноу-хау от последно поколение в България като обучаваме млади и зрели компании да ползват методи за иновации в работата си, финансови инструменти за финансиране на иновативни идеи и ги свързваме в нашата партньорска мрежа.

Консултантите в екипа ни са завършили курсове на обучение във водещите на глобално ниво институции в областта на иновациите като d.school StanfordSITIICM.

Основатели сме на първия голям международен форум за иновации у нас Innovation Explorer и на най-голямото публично частно иновационно партньорство в България Академия за иновации.

50% от дейността на Иновейшън Стартър е non-for-profit инвестиция в култура на иновации за предприемаческата екосистема у нас. Мечтата ни е България да бъде водещ участник в икономиката на знанието, който изнася за света едни от най-качествените нововъведения за живота на хората, опазването на планетата и икономическия прогрес.

+