Skip links

Workshop по Систематична иновация за Аурубис България

АУРУБИС

Дата: 15.12.2015

15 служители от мениджърския екип на Аурубис, преминаха еднодневна практическа работа върху методологията Систематично изобретателско мислене.

Сесията трябваше да послужи, като подготовка за последващ Problem Solving Day и съкращаване и оптимизиране на процесите в компанията.

+