Skip links

Workshop по систематична иновация с екипа на Telenor Bulgaria

Дата: 18.04.2016

40 служители от екипа на Telenor Bulgaria, преминаха еднодневна практическа работна сесия върху методологията Систематично изобретателско мислене. Обучението беше въвеждаща стъпка от цялостна програма, която ще запознае служителите с методите за иновиране и се осъществява в рамките на инициативата Learning days, която цели да надгражда и развива уменията и знанията на екипите всяка година.

+