Skip links

Workshop по систематична иновация с екипа на Helion Research

Дата: 18.03.2016

25 служители от екипа на Helion Research, преминаха еднодневна практическа работна сесия върху методологията Систематично изобретателско мислене.

Сесията послужи, като подготовка за последващ Problem Solving Day и съкращаване и оптимизиране на процесите в компанията, с надграждащо обучение по Дизайн мислене.

В момента работим активно по оптимизиране на процесите на клиента.

+