Skip links

Workshop по Дизайн мислене за Столична община

Дата: 12.04.2016

20 общински съветници от Столична община участваха в еднодневна практическа работна сесия върху методологията Дизайн мислене.
 

Целта на сесията беше да се дефинират конкретни реални проблеми на потребителите и жителите на София-град в категориите Образование, Здравеопазване, Опазване на културно и историческо наследство, като част от предстоящия Sofia Municipality Innovation Hackathon 2016

Информация за сесията по Дизайн мислене за общинските съветници от Столична община е отразена и в сайта на Асоциация за развитие на София тук.

 

+