Skip links

Workshop по Дизайн мислене с екипа на Helion Research

Дата: 25.03.2016

Мениджмънт екипът на Helion Research, премина еднодневна практическа работна сесия върху методологията Дизайн мислене.

Основен фокус бяха проблемите на тайните клиенти и разбирането за професията в обществото. Креативната сесия ни помогна да дефинираме конкретни проблеми и потребителски профили, върху които клиентът да работи с цел повишаване на удовлетвореността на служителите, клиентите и потребителите на компанията.

+