Skip links

UniCredit Bulbank, Увод в Дизайн мисленето

Дата: 15.04.2015

Основна тема на обучението беше „Предприемачеството в офиса“, а решения търсихме през промяната на работното място от „корпоративна скука“ в „креативна работилница за идеи“. С целия картов отдел на компанията, около 40 човека, реализирахме най-добрата концепция за работното място мечта. В резултат на усилието ни от следващата седмица, всеки един от преживелите емоцията на обучението подобри с нещо малко, но важно, работното място на своя колега, за да стане то по-креативно и ползотворно. Всички служители, които се запознаха с пълния процес на Дизайн мисленето, допълнително участваха в сесия за решение на конкретен проблем.

 

 

+