Skip links

UniCredit Bulbank, ден на талантите

Дата: 20.04.2015

100 иновативни идеи, които да се превърнат в реални продукти и услуги

Задачата ни беше да запознаем най-мотивираните служители на компанията със Систематичната иновация, нейните принципи и инструменти в един ден, който да бъде специално преживяване за тях. На обучението присъстваха над 100 човека от всички звена на компанията. Работихме върху представата за банка на бъдещето и иновации за продуктите и услугите на банката.

За един ден валидирахме над 100 реални концепции за иновации във финансовия сектор в България.

 

 

+