Skip links

SIT Open Seminar N2, Увод в систематичната иновация

Дата: 3.10.2014
Фасилитатори: Красен Хинков, Владимир Илчев
Сертифицирани: 14 курсисти

+