Skip links

SIT Open Seminar N1, Увод в систематичната иновация

Workshop Innovation Starter Box compact

Дата: 10.07.2014
Фасилитатори: Красен Хинков, Владимир Илчев
Сертифицирани: 17 курсисти

 

 

+