Skip links

Нетинфо АД, Въведение в систематичните иновации

Workshop Innovation Starter Box compact

Дата: 10.07.2014 Фасилитатори: Красен Хинков, Владимир Илчев Сертифицирани: 17 курсисти    
+