Skip links

Хайнекен, workshop Design Thinking & Problem Solving Day

ХАЙНЕКЕН, СЕСИЯ ПО ДИЗАЙН МИСЛЕНЕ

Дата: 04.12.2015

Началото на декември започна със сесия по Дизайн мислене за решаване на сериозен социален проблем с екипа на Хайнекен за предстояща кампания.

С Красен Хинков, Яна Аврамова, Живко Живков, Ани Великанова проведохме серия от анкети с потребители, за да дефинираме проблем и гледна точка към него. Самата сесия по креативност, в която участваха съвместно, както клиентът, така и рекламната му агенция, дадоха неочаквано добри резултати. Съдете по снимките.

 

+