Skip links

Eleven, Въведение в систематичните иновации 2

Дата: 10.05.2014
Фасилитатори: Красен Хинков, Леона Асланова
Сертифицирани: 15 курсисти

На второто обучение в Eleven, присъстваха всички чуждестранни компaнии от първите две кохорти на Eleven. Обучението се проведе на английски език и в него взеха участие, компании, като Qlibri, Kratos, Strawberry Energy, Stratos, Content 360 и др. Някои от участващите компании преосмислиха бизнес моделите си, благодарение на обучението по систематична иновация, а една от тях реализира и първата си заявка за патент.

+