Skip links

Eleven, Въведение в систематичните иновации

Дата: 15.03.2014
Сертифицирани: 18 курсисти
Фасилитатори: Леона Асланова, Красен Хинков

На обучението в Eleven присъстваха служители на българските старт-ъп компании, от първите две кохорти, получили финансиране. По време на сесията „Увод в систематичната иновация“, двудневен тренинг, те преминаха през пълния процес на Систематичната иновация и работиха с всеки един от 5-те инструмента за генериране на нови идеи. Компании, като Sensika, Taxime, Kanbanize, Eventyard, Play Ground Energy, Party with me, Gym Realm, Sale with me и др. станаха първите компании в Eleven преминали обучение по иновации в България.

 

+