Skip links

Comverse Bulgaria workshop „Иновации 2 в 1: Дизайн мислене и Систематична иновация“

Дата: 19.06.2015
Фасилитатори: Красен Хинков, Леона Асланова, Яна Георгиева, Димитрина Величкова, Живко Живков
Сертифицирани: 80 курсисти

По-мотивиран и ефективен екип, готов сам да предлага иновативни решения

Задачата ни беше да се фокусираме върху Change Management през двете методологии за иновации – Дизайн мислене и Систематична иновация. Това беше изключително интересно, защото в случая прилагахме една „променяща се методология“ върху друга подобна.

На обучението присъстваха над 80 човека от всички звена на компанията. По време на workshop по Дизайн мислене екипът работи за справяне с двата основни проблема, които ние бяхме предефинирали през реални потребителски профили – синдромът burn-out в офиса и липсата на добра комуникация с мениджмънта. В резултат на идеите, които служителите сами предложиха, за справяне със стреса и промените на работното място, още на следващия ден компанията започна реална имплементация на тези решенията в работата си.

+