Skip links

БГ Сайт 2014, Иновации в действие

Дата: 11.07.2014
Фасилитатори: Красен Хинков

Красен Хинков изнесе лекция на годишния семинар на БГ Сайт през 2014, фокусирана върху това как Систематичната иновация, LEAN и Дизайн мисленето работят за по-успешен и умен дизайн на сайтове и по-качествено потребителско преживяване.

 

 

+