Skip links

A Data Pro, workshop „Систематична иновация“

A DATA PRO

Дата: 04.09.2015

Екипът на A Data Pro, 20 служители, премина еднодневна практическа работа върху методологията Систематично изобретателско мислене.

Сесията трябваше да послужи, като подготовка за изграждане на вътрешен модел на предприемачество, който да е основа за последващ Problem Solving Day и съкращаване и оптимизиране на процесите в компанията.

Водиха Красен Хинков и Яна Аврамова, които подготвиха изключително предизвикателни задачи за участниците.

+