Skip links

Теоретични аспекти на управлението и бизнес развитието в криза

Този текст е подготвен като резюме на лекция от курса „Увод в систематичните иновации“ за пролетно-летния семестър на 2019/2020 година. Лекция първа.

Иновации в криза

Финансовата криза през 2007-2008 г. изтрива 2 трилиона долара от икономическия ръст в света между второто тримесечие на 2008 г. и първото тримесечие на 2009 г. В САЩ икономиката губи и 2,5 мил. работни места. Фалират 25 федерално застраховани банки.

Според Лари Кларк, Изпълнителен директор на международните програми за образователно развитие в Harvard Business Publishing Corporate Learning, след тази криза настъпва промяна в отношението към иновационния мениджмънт, която дефинира четири ключови промени, които настъпват в стопанското поведение на компаниите по време на криза и създават условия за ново мислене и подход. За иновaции в криза. (Clark, L. Innovation in a Time of Crisis, Harvard Business Review, 26.04.2020).

Тези четири ключови промени, включват:

I. обединяване около една идея

Ситуацията с Covid-19, която причини нова глобална рецесия през 2020 г. обедини обществото и бизнеса за справяне с проблема с коронавируса. Това доведе до промяна на бизнес модела на организации в цял свят и България не прави изключение.

Шивашки цехове за модната индустрия започнаха да шият защитни облекла за медиците в България (“Аглика Трейд” ООД). Компания, която дистрибутира и монтира LED осветление създаде “Робот за дезинфекция” на индустриални площи с UVC светлина (“ИнноЛЕД” ООД). Рекламна агенция, която се занимава с рекламни формати за външна и вътрешна реклама за МОЛ-овете, изработва защитни прегради, които предпазват шофьора и пътниците в таксита, магазини и аптеки („Меджик Аутдоор“ ЕООД). Българска стартираща компания, основана от студенти, която има разработка в областта на 3D принтиране на зъбни импланти и стави се пренасочи към производство на 3D принтирани предпазни шлемове (OS Implants). Компанията за хранителни добавки „Смарт Био“ ООД пусна на пазара ProViotic Имуно-Активатор, който подпомага естествените функции на активиране на имунитета в борбата срещу корона вируса. Българската фирма „Спесима Инженеринг“ ООД, чиято основна дейност е автоматизацията на хоризонтални машини за леене под високо налягане, разработи кабина за дезинфекция “Disinfecta”.

II. Различен поглед към системата и нейните компоненти

В момент на криза организациите и хората получават възможност да преосмислят съществуващото и наличните ресурси. Да подобрят организационните структури и процеси. Да преосмислят веригите на доставки. „Неочакваните обстоятелства“, както посочва Питър Дракър в “Дисциплината иновации” са първия поред и най-важен източник на новаторски идеи и решения.

III. Ускоряване на промените в организациите

Кларк ги нарича още “размразяване”, изхождайки от концепцията, че в зрелите индустрии и компании структурите и процесите са “втвърдени” или “замразени”, за да създадат предсказуемост и стабилност. Това ги прави тромави и бавни. Кризите променят рязко всичко това.

IV. Незабавна реакция

Рисковите ситуации неминуемо изискват движение и промяна. Темпо при взимане на решенията. Това е част от модела за оцеляване. Организации, които обикновено са в капана на “интензивно и напоително проучване на напълно очевидното” са принудени да експeриментират. Бързината при взимането на решение за промяна и действие в ситуация на криза също е един от съществените фактори, които оказват влияние върху оцеляването на бизнеса.

От особена важност е да се идентифицират и посочат именно факторите за иновационен успех на предприятията във време на икономическа криза, рецесия или депресия. Как се справят с бизнес развитието си и успяват да създадат иновации в криза?

Ситуацията през 2020 г. на пандемия в света от коронавирус Covid-19, която засегна и България с безпрецедентни мерки за социална изолация, карантина и спиране на дейността на конкретни икономически сектори, подложи на проверка жизнеспособността на българския бизнес и по-конкретно на най-засегнатите от социално-икономическите мерки микро, малки и средни предприятия (МСП), които са гръбнака на българската икономика.

За да управляваме добре в криза е нужно:

  1. Идентифициране и анализиране на факторите, оказващи критично въздействие върху оцеляването по време на криза на българските микро, малки и средни предприятия (МСП);
  2. Анализиране и оценяване на стратегиите и механизмите за растеж по време на криза на българските микро, малки и средни предприятия (МСП);
  3. Формулиране на препоръки със стратегически характер за бъдещи кризи в икономиката на страната;
  4. Посочване областите на необходима подкрепа за МСП от страна на учени, правителствени и неправителствени организации и институции за иновации в криза.

 

Библиография:

Clark, L. Innovation in a Time of Crisis, Harvard Business Review, 26.04.2020

Izsak K., Markianidou P., Lukach R., Wastyn A., Impact of the Crisis on Research and Innovation Policies Study for the European Commission DG Research, Directorate C – Research and Innovation under the framework contract Lot 2, 1.12.2013

+