Skip links

Пророкът от Омаха, Уорън Бъфет и иновациите

Buffett_&_Obama

Уорън Бъфет и неговата Berkshire Hathaway отдавна са се превърнали в легенда. Уникален нюх за инвестиции, дългосрочна визия за развитие и здравословна доза консерватизъм са превърнали Бъфет в „Пророкът от Омаха“.

Годишното писмо към акционерите на Berkshire Hathaway е задължително четиво за всеки мениджър. То не само описва случилото се през изминалата година, но и съдържа размислите на Бъфет за развитието на бизнеса и света като цяло.

В тазгодичното писмо, думата „иновации“ се среща 7 пъти, но контекстът е един – продуктивност. От рождението на Бъфет през 1930 година до сега, продуктът на глава от населението се е покачил 6 пъти и това не е, защото американските граждани сега са по-интелигентни или работят повече от преди. Сега те работят много по-ефективно и произвеждат много повече. Продуктивността се е покачила чувствително и основната причина са непрестанните иновации във всички области на бизнеса.

Според Бъфет „златната гъска на търговията и иновациите“ ще продължи да снася все повече и по-големи яйца. И днешните деца ще живеят много по-добре от техните родители. За да подкрепи своята теза, „Пророкът от Омаха“ дава няколко примера от последните дисетилетия.

ИНОВАЦИИТЕ И СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

В 1900 година, американската работна сила е наброявала 28 милиона, като 11 от тях или 40% са били заети в земеделието. Както и сега, производството на зърно е било основно занимание с 90 милиона акра площи, произвеждащи средно по 30 бушела на акър, или общо 2.7 милиарда бушела годишно.
С появата на трактора и серия от иновации в саденето, напояването, обработката и събирането на реколтата, днес продуктивността е увеличена до 150 бушела на акър. При днешните 85 млн. акра зърно, това води до производството на 13-14 мирд. бушела годишно.
Повишената продукция е само половината част от история. Тя е постигната с драматично намаляване на заетите в сектора хора, като днес със земеделие се занимава само 2% от работната сила. По този начин огромно количество хора насочват таланта и усилията си в сферите на индустрията и услугите.

ИНОВАЦИИТЕ И ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ

През 1947 година, след края на Втората Световна Война, 1.37 млн. работници са заети в железопътната индустрия. Те реализират превози от 655 млн. тон-мили. През 2014 година, реализираните превози са 1.85 млрд. тон-мили или 182% увеличение, като резултатът е постигнат със 187 000 работника или 86% намаление. В резултат на увеличената продуктивност, средната цена на тон-миля е намаляла с 55%, което пести годишно по $90 млрд. на клиентите.
При придобиването, железопътната компания на Бъфет (BNSF) през 1996 реализира 411 млн. тон-мили превози с 45 000 служителя. С непрестанни инвестиции в иновации и ефективност, през 2015 година компанията реализира 702 млн. тон-мили (+71%) с 47 000 служители (+4%). В допълнение сигурността се е повишила с 50%.

ИНОВАЦИИ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИЯ СЕКТОР

Бъфет дава пример с друга своя компания. Iowa Utility е закупена с 3 700 служителя и 19 млн. мегават-часа продукция. Сега тя има 3 500 служителя и призвежда 29 млн. мегават-часа. Тази производителност позволява на компанията да не променя цената за крайни потребители вече 16 години. В същото време сигурността е подобрена 10 пъти!

ТЪМНАТА СТРАНА

Когато иновациите и пазарната икономика подобряват ефективността на производството, те носят и негативи.
Плодовете на производителността основно облагодетелстват богатите. И докато не трябва да страдаме за разорените капиталисти, загубили състезанието, по различен начин стои въпросът с работещите в тези предприятия.

Бъфет дава за пример своите инвестиции в обувната и текстилната индустрия. Те са били затворени заради силната ценово ориентирана конкуренция от китайски фирми.
Повишената продуктивност и ефективност съкращава необходимите хора в производството, а нерядко прави цели професии ненужни. Според Бъфет решението е не да възпираме тези иновации, а да се предложат защитни мерки. Да се даде възможност на хората да използват уменията и таланта си в други области на бизнеса.

На тази важна последица от иновациите, ще посветим друг наш пост.

Пълния текст на писмото от 2015-а година можете да прочетете тук: 2015 Letter
Всички писма до акционерите от 1965-а година до сега можете да прочетете тук: Letters

+