Skip links

Курс „Увод в иновациите“, в магистърска програма „Реклама“ на НБУ

Днес започва първият ми академичен курс по иновации в Нов български университет (НБУ) за студентите от магистърска програма „Реклама“.

school vs. prison
Искам това да е курс, който да преобърне предствата им за начина, по който те участват в изграждането на средата около себе си. Докато за кратко мислим за теории, като Дизайн мисленето, Систематичното изобретателско мислене, ТРИЗ, Lean и Lean Startup, нашироко ще тестваме креативността и умението си да създаваме.

Студентите, които са записали този курс по иновации, няма да са пасивни участници в обучението, те самите ще изградят съдържанието, което искат и очакват, ще предизвикат средата, за да я променят.

Според проучване, което обхваща водещите университети в света, повечето студенти не знаят какво искат (б. р. „в смисъла на професионална реализация“), когато започват обучението си. Те намират насоките по пътя на следването, не задължително именно в началото или края. Според мен очакванията и желанията трябва да се формират много по-рано, за да бъде ученето пълноценно, затова освен всичко друго, студентите по иновации ще се занимават с това да мечтаем, какви искаме да бъдем и как го постигаме. Може би, не ви прилича на курс по иновации?

Ще ви разкажа в края на семестъра какво сме постигнали.

+