Skip links

Какво са Потребителски иновации?

Иновация, насочена и движена от клиента

Този процес се отнася до иновация не за производители, а по-скоро за индивидуални потребители или малки общности.

Ерик фон Хипел и други автори отбелязват, че много продукти и услуги в действителност са разработени или най-малкото прецизирани от самите потебители, по времето на реализация или употреба. Идеите, дошли от потребителите, след това се връщат към мрежата доставчици и производители. Това се случва, защото продуктите са разработени да отговарят на нуждите на максимално широк кръг потребители, но когато индивидуалните клиенти срещнат проблеми, които повечето клиенти не виждат, те нямат друг избор, освен да развият свои собствени модификации на съществуващите продукти или да създадат изцяло нови, за да си решат проблема. Често потребителите иноватори споделят своите идеи с производителите, с надеждата да ги накарат да произведат модификациятата в процес, наречен свободно споделяне.

През 1986 г. Ерик фон Хипел представя метод, който може да се използва при развитие на нови продукти, а именно ръководство за систематично изучаване на иновациите, подсказани от потребителите – customer driven innovation.

Иновативността на потребителя се изразява в различни степени: иновативност при употреба, иновативност при услуги, иновативност при конфигурации и технологии, и накрая – иновативност чрез самите нови технологии. Докато за повечето потребители иновативността се изразява в употреба или комбинации на съществуващи продукти или технологии и е нормална част от дългосрочна иновация, новите технологии, с които потребителите по-лесно променят и иновират, както и новите канали за комуникация, правят по-лесно създаването на иновацията и нейното въздействие впоследствие.

 
+