Skip links

Какво е LEAN?

Lean е производствена практика, която счита изразходването на средства за каквато и да е друга цел, освен създаване на стойност за клиента, за загуба. От перспективата на клиента, който ползва продукта или услугата, „стойността“ се определя като действие или процес, за които клиентът е склонен да плати. Това помага да се посочат кои разходи на средства от производството да се елиминират. Клиентът със сигурност не ви плаща за времето, през което дефектен продукт пътува обратно за рекламация или за времето, което два екипа от различни дирекции губят в дълга среща, която може да се замени с е-мейл, предизвикващ вземане на решение и поемане на отговорност.

В основата си Lean се съсредоточава върху запазване на стойността с по-малко работа.

„Тo maximize customer value while minimizing waste“. Да се увеличи добавената стойност за клиента като се намалят излишъците. Това в действителност означава повече стойност за клиента с по-малко ресурси за компанията.

Стегнато производство (на английски Lean manufacturing) е управленска философия, която се оформя в японската автомобилна компания Тойота (под името производствена система на Тойота) през 50-те години на 20 век под ръководството на Тайичи Оно.

Lean Philosophy е процес на постоянно подобрение и елиминиране на компоненти, които не носят стойност.

Toyota е известна със своя фокус върху намаляване на установените седем (според редица изследователи осем) процеса с производствени излишъци:  свръх продукция, дефектно производство, транспорт и логистика, сложни и многобройни процеси и процедури, складиране, безмислени действия, дефектни продукти, съществуващо в компанията, но неупотребявано знание, ноу-хау.

С премахването на тези загуби („муда“, 無駄) качеството се подобрява, а времето и разходите по производството спадат. За да разреши така поставените проблеми, „стегнатото производство“ използва редица различни подходи. Те включват постоянен анализ (подобрение) на (производствените) процеси („кайзен“, 改善), „теглещо“ производство (чрез „канбан“,カンバン или с „канджи“ 看板 ) и подсигуряване срещу грешки („пока-йоке“, ポカヨケ).

Lean извежда 5 основни принципа, които трябва да бъдат следвани, за да се избегнат по-горните загуби на време, ресурси и енергия:

  1. Идентифициране на клиентите и добавената стойност, която продуктите или услугите им носят. Това помага ясно да се види кои звена в компанията отговарят за „потребителското преживяване “ (user experience) и генерирането на „добавена стойност“ за клиента.  Така лесно се идентифицира, че всъщност малки екипи в компанията обичайно вършат голямата част от работата, а излишните звена е лесно да се премахнат.
  2. Идентифициране и очертаване на пътя на създаване на добавена стойност за клиента в компанията.  Това включва описание на всички процеси, екипи и съпровождащите ги активности, които участват в етапите на създаване на добавена стойност у продуктите или услугите на компанията. Това е крайният end-to-end процес, който създава добавена стойност за клиента. След първата стъпка – да разберете какви са нуждите и желанията на клиентите ви – втората е да анализирате как вие им ги доставяте.
  3. Създавате нов процес, като елиминирате излишните компоненти. В началото винаги ще откриете, че едва 5% от процесите в компанията ви добавят стойност за клиента. В добрия случай, след като елиминирате излишните процеси, този процент може да нарастне до 45%. Това би ви гарантирало, че пътят, по който вашите клиенти получават добавена стойност, е директен – без прекъсване, заобикаляне, загуби или забавяне.
  4.  Отговаряте на търсенето на пазара. Това означава да разбирате кога и защо вашите клиенти търсят продуктите и услугите ви и процесът да следва нуждите на клиента, когато и където клиента иска.
  5. Перфекционизъм. Веднъж след като сте идентифицирали „излишъците“, трябва да разберете, че това не е философия на процесите, а трябва да го приемете като „философия на работата ви“, стратегия и визия.  Радикалната реорганизация на труда в компанията, която трябва да следва пътя на клиента, който получава продукта и потребителското преживаване на клиента, а не собствените си сложни вътрешни процеси и процедури, ще ви помогне да видите още излишъци. Така можете да сте убедени, че имплементирането на Lean стратегия ще ви гарантира не високо, а безапелационно високо качество на продуктите и услугите.

Това са основните 8 излишъка, които според Lean обичайно забавят или влошават качеството на процесите в една компания:

lean-8-manufacturing-wastes

+