Skip links

Какво е Lean Startup?

Steve Blank е сериен предприемач, блогър, преподавател от Станфорд и Калифорнийския университет, един от основателите на движението Lean Startup. Заглавието на материала реферира към стара статия на Harvard Business Review със заглавиеWhy the Lean Start-Up Changes Everything. hbr-text Наскоро ви подсказахме, че книгата на Ерик Райс Lean Startup е безценно четиво. Днес искаме да ви представим основите на течението, които поставят заедно със Стив Бланк. Ако вече сте чували термините „валидирано познание“, “иновативно измерване“, „предприемачеството е във всичко и навсякъде“, теорията на опростяването не ви е чужда. Lean Startup e философия, която се развива от Lean Manufacturing. Подобно на управленската и производствена теория на Тойота, това е методология, която се опитва да елиминира излишъците и загубата на време.

Според изследване на Harvard Business Review около 75% от стартъп компаниите се провалят.

Методологията, която позволява да минимализирате риска, преди да сте стартирали още бизнеса си, се нарича Lean Startup. Тя следва три основни принципа:
 1. Експериментите са в основата на прецизното планиране;
 2. Отзивите на клиентите се ползват за подобрения на продукта или услугата;
 3. Постоянните корекции заменят традиционния подход, в който продуктът се разработва от начало до край и се изпробва на пазара като готов краен вариант, с моментално измерване на реакцията на пазара.

Последователната циклична верига на тези действия е: LEARN-BUILD-MEASURE. build-measure-learn

Това е основата, която обяснява какво трябва да правим между фазите на идеята (BUILD), валидирането и измерването (MEASURE) и събирането на данни и взимането на решение (LEARN). Въпреки че това е една сравнително млада методология, нейните основни инструменти: minimum viable product (минимален жизнеспособен продукт), continuous deployment (въвеждане на минимум съществуващо/код в употреба веднага), split testing (предлагане на пазара на няколко различни версии на продукта или услугата едновременно) и pivoting (смяна на стратегията и хипотезите за стратегии) бързо се вклиняват в бизнес училищата и се ползват от новостартиращите компании.

В допълнение Lean Startup разбива поредица митове, които стоят зад една млада компания:

 1. Трябва ви бизнес план за петилетката. Напротив, според Lean Startup повечето бизнес планове не издържат още при първата среща с клиента.
 2. Новостартиралите компании не са умалена версия на големите корпорации и не трябва и да се разглеждат като бъдещи Кока-Кола, Нетфликс или Гугъл.
 3. Устойчивите компании реализират своя бизнес модел, докато стартъп компаниите търсят своя.

От демитологизирането на тези митове произлизат и водещите принципи на Lean Startup:

 1. Вместо да пишат дългосрочни и подробни бизнес планове, стартиращите компании трябва да опишат своите хипотези за бизнес модел в канава. Бизнес канавата е диаграма, която показва как компанията създава добавената стойност за себе си и своите клиенти.businees canava
 2. Второ, стартиращите компании трябва да ползват модела customer development, те разпитват предварително своите потенциални ползватели, клиенти и партньори за всички елементи, свързани с бизнес модела: функции на продукта, ценообразуване, канали на дистрибуция и стратегии за привличане на клиенти. Така младата компания бързо създава своя минимален продукт и мигновено има обратна връзка от клиента, на чиято основа започва цикъла от началото.
 3.  Трето, стартиращите компании практикуват „гъвкави“ разработки (agile development), които са свързани със софтуерните компании. Agile development е метод за постепенно създаване на минимален продукт.

Секретността вече не е популярна в бизнеса

След времената на интернет бум, когато компаниите разработваха тайно своите продукти, за да не узнае конкуренцията и показваха бета версии на специално подбрана аудитория, дойде време, в което обратната връзка на клиента е по-важна от това, проектът да бъде секретен.

Предприемачество и иновационна икономика

Успехът зависи от твърде много фактори и Lean Startup не е гаранция за успех, а гаранция за намаляване на пораженията и риска. Дори само намаляването на броя провалили се стартиращи предприятия може доведе до дълбоки икономически последствия. Методологията първоначално е създадена да подпомага бързоразвиващи се технологични предприятия, но сега вече е явно, че това е методология, която може да бъде насочена към всеки малък бизнес, да рефлектира върху заетостта, особено във времена на криза, когато големите компании съкращават работни места, и да се отрази върху БВП на държавата. Първите 100 години глобалното бизнес образование беше концентрирано върху изграждането на стратегия, инструменти, управление, процеси и ефективност за съществуващи компании. Сега е времето на образование, свързано с предприемачеството и иновациите. Сега е времето на Lean Startup – методология, която помага да посрещаме по-бързо, по-ефективно и по-успешно бъдещите пресиращи промени.

The LEAN Startup – задължителното четиво за всеки стартиращ предприемач

cover Книгата на Eric Ries отдавна се е превърнала в библия за предприемачите, стартиращи нов бизнес. Авторът е преживял провалите и успехите на ДотКом бума и през 2008 започва да документира основните принципи на подхода си в своя блог. През 2011 излиза книгата му, която веднага се превръща в бестселър и от тогава е задължително четиво за всеки предприемач. The LEAN Startup брилянтно показва как принципите на LEAN, създадени преди повече от 50 години, могат да се приложат в динамичния и несигурен свят на технологичните стартъпи. Петте принципа на LEAN Startup:
 1. Предприемачите са навсякъде (Entrepreneurs are everywhere)
 2. Предприемачеството е мениджмънт (Entrepreneurship is management)
 3. Валидирано познание (Validated learning)
 4. Построй-Измери-Разбери (Build-Measure-Learn)
 5. Измерване на иновацията (Innovation accounting)
не гарантират успех, но повишават шансовете добрата идея да се превърне в печеливш бизнес.
Повече за LEAN startup можете да научите тук.
+