Skip links

Иновацията. Начин на употреба.

 

Този текст е подготвен като резюме на лекция от курса „Увод в систематичните иновации“ за пролетно-летния семестър на 2019/2020 година. Лекция пета.

+