Skip links

Иновации и Растеж – Годишен доклад на PwC за 2013

1

 

„Иновации и растеж“ анализира влиянието, което иновациите имат върху растежа на компаниите и проучва как водещите световни компании успяват да накарат иновациите да работят в и за техните структури. Докладът изучава три ключови въпроса:

1: Как компаниите използват иновациите, за да създават растеж и каква е възвръщаемостта на тяхната инвестиция?
2: Как се променят подходите към иновациите, особено в светлината на тенденциите към по-систематични иновации?
3: Какви са добрите практики и критичните фактори за успех, които създават съществени бизнес резултати?

За да отговорят на тези въпроси, PwC интервюират топ мениджъри от 1 757 компании от 25 страни и 30 сектора на икономиката, които са отговорни за иновациите в техните компании. Това е най-голямото и най-подробно изследване от този вид, което изследва иновациите в глобална и мулти-секторна перспектива.

Изтегли тук: Breakthrough Innovation and Growth (PDF)

+