Skip links

В търсене на полезна теория на иновациите

yale-universityАвтори на това есе за голямата промяна, която настъпва със систематичния подход към иновациите са Ричард Р. Нилсън, от Института за социални и политически науки към Йейлския университет (един от най-известните частни университети в САЩ) и Сидни Г. Уинтър, от катедрата по икономика в същия университет. Публикацията представлява обзор на методиката и инструментите, чрез които са генерирали ръст най-големите индустрии в света. Характерно за САЩ е, че пътя на иновациите минава през университетите и инвестицията, и ангажимента на държавата към качественото и постоянно иновиращо образование.

 Изтегли тук: In search of useful theory of innovation (PDF)
+