Skip links

Глобален иновационен индекс 2014. България подoбрява представянето си с 10 позиции.

България е с ранг 25 от 143 икономики в света, които обзорът покрива на база 87 критерия. Индексът дава надежда, че страната ни подобрява своите показатели. Миналата година рангът ни е бил 35. Ранг е показател в индекса, на база критериите, които се оценяват, а не място в класацията. Като позиция сме в средата.
С ранг 1 са отново страни, като:

1. Швейцария, която запазва безспорното си първо място в последните години.
2. Обединеното Кралство, заема втора позиция, като се изкачва с една спрямо миналата година.
3. Швеция, която е отстъпила второто си място.
4. Финландия
5. Холандия
6. САЩ (и трите страни със стабилно присъствие в челната десетка на индекса).
7. Сингапур
8. Холандия
9. Люксембург
10. Хонконг, отстъпва цели 5 позиции.

Надслов на доклада за тази година е „Човешкият фактор в иновациите“, като той се разглежда в няколко аспекта – човекът, като фундаменталния двигател на иновациите, „свързаността“ между хората, като предпоставка за по-динамично развитие в епохата на интернет, фокус върху човека с цел подобряване средата на живот в глобален аспект. Затова статиите, които съпровождат изследването и предхождат индекса, акцентират върху развитието на хората и определящата роля на човека в иновациите, развитието на релевантни умения и знания за иновации.

Докладът е резултат от партньорството на INSEAD, Cornell University и Световната организация за защита на интелектуалната собственост. Основен компонент от развитието и насърчаването на иновациите, са стимулирането на конкурентноспособността и личната инициатива.

Изтеглете целия доклад тук: Global Innovation Index 2014

Повече информация може да получите на сайта: Global Innovation Index.org

+