Skip links

Европейско Патентно Ведомство (EPO) – Доклад за 2013

epo-2013-site 2013 е поредната година с рекорди –  265 000 заявки за патенти или 2.8% ръст в сравнение с предходната година. Интересно е да се отбележи, че европейските заявители са  35% от всички – стабилен дял в последните години. Не-европейските заявители представляват 65%  от общия брой, със значителен ръст през 2013 година на страни, като Китай и Корея.

Но ръстът в абсолютни цифри не е цялата картина. Ако се вземат под внимание броят заявки на глава от населението, Европейските страни са сред най-иновативните държави в света. Малкият и среден бизнес, университетите и публичните изследователски центрове, представляват една трета от заявките в EPO (Еропейското Патентно Ведомство). epo-2013

Приоритет на EPO е подпомагане на достъпа до Европейската патентна система, което означава опростяване и хармонизация. Ето два примера от 2013 година. Първият – EPO стартира нова класификационна схема с колегите си от Американското патентно ведомство (USPTO). Вторият е – Патентент Превод – безплатна услуга за автоматичен онлайн превод. Сега той покрива 32 езика, включително китайски, японски, корейски и руски. Разбира се, основното събитие на 2013 беше политическото решение да се създаде „единен“ патент и Обединен Патентен Съд. Това е постижение на визията на основателите на Съюза, да дадат на европейската икономика ефективен инструмент за подпомагане на иновациите и създаване на растеж и просперитет чрез сътрудничество в Европа.

Изтеглете резюме от доклада тук: EPO 2013 at a glance

Четете пълния доклад тук: страница на EPO

+