Skip links

Бъдещето на труда – пътуване до 2022 година

Иновациите създават нови индустрии и бизнес модели, и разрушават старите. Новите технологии, анализът на
големи обеми данни и социалните мрежи имат огромно въздействие върху това как хората комуникират и работят. Със
сблъсъка на поколенията, работещите хора стават все по-различни и се трудят все по-дълго. Традиционните модели на
кариерно развитие може скоро да са история. Много от ролите и длъжностите в бъдеще ще бъдат такива, за каквито
изобщо няма да сме чували.

big-image

Екипът на PwC и James Martin Institute прави проучване сред 10 000 работещи професионалисти и добавят към него обратната
връзка на 500 HR специалисти. Резултатът е дефинирането на три „свята на работа“ – футуристични сценарии, които ни
помагат да изучим начина, по който огранизациите ще работят вбъдеще.

Докладът поглежда към 2022 година и характеристиките на трите сценария, които ще се оформят от промените и тенденциите в
следващите седем години. Това включва подбора, възнаграждението, мотивацията и начина на работа на хората в тези три
свята:

 • Синият свят (или водещата корпорация): капитализмът на големите компании, който продължава да
  расте и да се окрупнява;
 • Зеленият свят (или социално отговорните компании): светът на социално отговорните бизнеси,
  които са загрижени за промените в климата и обществото. Те поставят устойчивото поведение над корпоративния
  интерес;
 • Оранжевият свят (или малкият спретнат бизнес): компаниите, разделящи се на малки сътрудничещи
  си екипи, работещи в мрежа. Светът, в който тясната специализация и хоризонталните структури доминират.

Вижте пълния текст на доклада тук: future-of-work-report.pdf

+