Skip links

Книга Асланова, Л. (2024). Иновация и деновация, 124 стр., ISBN: 978-619-92120-2-8

Електронна книга

Електронната книга е достъпна в pdf E-book формат тук: Асланова, Л. (2024). Иновация и деновация, 106 стр., ISBN: 978-619-92120-3-5
 

Хартиено издание

Електронно копие на хартиеното издание на книгата е достъпно в pdf формат тук: Асланова, Л. (2024). Иновация и деновация, 124 стр., ISBN: 978-619-92120-2-8

+