Skip links

Как компаниите поощряват иновациите

how-companies-cover Това е оригинално проучване на SIT (Systematic Inventive Thinking), в което те чрез анкета се опитват да изследват как компании от различни браншове поощряват иновативността на своите екипи и генерират иновативни продукти, услуги и процеси. Основният извод, който правят е, че инвестицията на всяка една от проучените компании в иновации е довела до органичен ръст на бизнеса им. Това се случва едва при 10% от проучените компании и то именно при тези, които имат дългосрочна иновационна стратегия. Като обобщение от маркетинговото проучване, екипът на SIT успява да систематизира „най-добрите“ и „най-лошите“ практики на компаниите, в областта на иновационната политика. Проучването е реализирано от Робин Тарагин-Щерн, изследователка от израелски произход, която живее и работи в САЩ. Един от основните анализатори и автори на SIT по теми, свързани с потребителските нагласи и поведения.
Изтегли тук: How Companies Incentivize Innovation (PDF)
+