Skip links

Млади посланици на технологиите и иновациите

„Млади посланици на технологиите и иновациите“, е проект, който се реализира в рамките на програмата Youth Spark Live на Майкрософт и е фокусиран върху технологичните умения, дигиталната грамотност и развитието на креативно и иновативно мислене у младите хора в страната.

Посланик на кампанията за 2016 година е Анна-Мари Виламовска, секретар на президента на Република България за иновационна и здравна политика. Основните ни партньори по проекта са „Заедно в час“ и Фондация “Старт ЪП”. Но той се осъществява още с генералната медийна подкрепа на Капитал, в партньорство с над 61 медии и 40 асоциации и организации с образователна цел, като „Аз мога тук и сега„, „Уча се„, БАИТ и мн. др.

+