Skip links

Webit CEE Digital Summit 2014

Webit CEE Digital Summit е най-старото и най-голямо събитие на дигиталната индустрия в Централна и Източна Европа.
Хиляди професионалисти всяка година го посещават и обменят информация и идеи по актуалните теми на индустрията.
Тази година ще има два потока: Digital Marketing и Leadership Summit.

Директорът Бизнес развитие на Innovation Starter Box, Красен Хинков, е един от лекторите тази година. В частта лидерство Красен ще разкаже колко важни са иновациите и трудно ли се изгражда култура на иновации в една среда. Как България за поредна година е на дъното от всички европейски страни по иновации и какво ние правим, за да променим това и да обърнем негативната тенденция.

Презентацията ще започне в 16:30 часа.

+