Skip links

Втора обща кохорта на Софийска вода АД, част от Веолия и Innovation Starter Accelerator

Стартиращите компании могат да кандидатстват до края на февруари 2022 г.

Партньорство

През 2020 г. Софийска вода, част от Veolia, подписа 5-годишен меморандум за сътрудничество с агенцията ни за иновации Innovation Starter.

Първата съвместна кохорта се реализира през 2021 г., като големият победител, който получи възможността за финансиране, техническа подкрепа и договор със Софийска вода АД, част от Веолия стана компанията със сателитна технология SatGeo.

Вижте демо на тяхната услуга ТУК.

Кандидатстване

Тематичният прозорец на акселератора за 2022 г. е Roadmap to net zero emissions in Bulgaria: Boosting Circular economy initiatives in the areas of water management and energy efficiency.

Компаниите, които бъдат допуснати до участие, ще преминат 3-месечно обучение по управление и структуриране на стартиращ бизнес с екипа на Innovation Starter и в края на програмата ще представят идеите си пред жури от борда на директорите на Софийска вода АД, част от Веолия.

За повече информация и подаване на заявления за участие: www.accelerator.bg

Форма за регистрация

+