Skip links

Учете се как да решавате проблеми

The ultimate aim of education is to enable individuals to become the architects of their own education and through that process continually reinvent themselves.

Elliot W. Eisner

Повечето от това, което учите днес, е безполезно след 2 години. Знанието се променя и нараства експоненциално и не само образователните институции, но и човешкото съзнание, не могат да наваксат достатъчно бързо, за да вървят в крак с промените.
Учителите, които сега преподават, не могат да ви научат на знание, което още не съществува.
Учебниците, които днес имаме, са остарели, а проблемите и предизвикателствата, които посрещаме в света сега, няма да бъдат същите утре.

Всеки човек трябва да бъде архитект на собствената си образователна програма и тя да е съобразена с индивидуалните нагласи, интереси и да се развива и променя, докато той съществува. Ученето не може да спре, защото информацията не спира, а иновативността и креативността са гарант за успех, повече отколкото всяка диплома от закостеняла образователна институция.

Със сигурност и благодарение на тези тенденции теория на иновациите процъфтява, защото знанието как да правиш иновации, е знание как да решаваш проблеми. Проблеми, които са специфични или комплексни, проблеми, които днес са едни, а утре съвсем различни. Но когато познаваш принципите на протокола за creative problem solving, можеш да взимаш адекватни и успешни решения за бъдещето си днес.

За да научите повече не пропускайте: Академия за иновации 2015.

+