Skip links

Социалните иновации търсят креативни и лесни за употреба решения

Какво е Социална иновация?

Социалните иновации са радикално решение на обществен проблем, което е ефикасно, ефективно и устойчиво. Не е необходимо нуждите на обществото винаги да се задоволяват под натиск  и криза. Идеите за промяна и подобряване на средата трябва да се разглеждат, не когато е модерно, а преди да е кризисно належащо.

Дефиницията на Станфорд: „Социалните иновации са процес на разработване и внедряване на ефективни решения за предизвикателни и често системни социални и екологични проблеми в подкрепа на социалния прогрес“.

Ако перифразираме, за да се опрем на дефиницията на Европейската комисия – социална иновация означава разработване на идеи, услуги и модели, които адресират по-добре социални проблеми. Те включват активна гражданска инициатива и сътрудничество между частния и публичния сектор, с цел подобряване на средата.

Как социалните иновации се различават от социалното предприемачество?

Въпреки че социалното предприемачество се превърна в популярна идея за тези, които се опитват да подобрят света, социалната промяна може да се случи и извън тях. Всъщност решенията в исторически план идват от неправителствения, частния и държавния сектор.

Концепцията за социални иновации фокусира вниманието върху идеите и решенията, които създават социална стойност, както и процесите, чрез които те се генерират, независимо откъде идват.

Социалното предприемачество е бизнес, като всеки друг, който обаче прави добро и решава социален проблем, като в същото време има устойчив бизнес модел.

Кое задвижва социалните иновации?

В основата на трите интердисциплинарни ключови механизма, които поставят началото на съвременните социални иновации стоят:

  • Обмен на идеи и ценности в обществото
  • Смяна на ролите и взаимоотношенията
  • Интегриране на частния капитал с публична и филантропска подкрепа

В крайна сметка най-трудните и важни проблеми не могат да бъдат разбрани, да не говорим за решаването им, без да се включват неправителствения, публичния и частния сектор.

Примери за потенциал за социални иновации

Центърът на София, например

Градини и паркове. Въпреки модернизирането на централните паркове и градини, и детските съоръжения, по-доброто опазване на чистотата и зелените площи, забелязвате ли колко малко удобни пейки има в парковете? Защо няма достатъчно пейки, с място за багаж и добро разположение в парковете, там където са най-нужни: за родителите в близост до детските площадки, за почиващите или четящите по алеите, за големите компании приятели, за семейства с повече багаж.

Пешеходни пътеки. На много места те са невидими и за пешеходците, и за водачите на превозни средства. Има много варианти това да се промени, освен „полегналите полицаи“.  Пешеходните пътеки могат да започват с маркировка още от тротоара, за да създават по-добра дисциплина на пресичане на точното място у пешеходците. Могат да фосфорицират вечер, да са с предхождаща грапава настилка, която сигнализира всеки водач да намали скоростта.

Паркирането върху тротоарите. Въпрос на дисциплина и спазване на реда, която може да се уреди лесно с подходяща сигнализация и индикация. Въпрос на 2 седмична криейтив кампания е, да се намали с голям процент броя на паркиращите по тротоарите в София. Или с други думи – на устойчиво намиране на решение за проблем, който притеснява мнозина.

Общините имат правото да организират помощни мероприятия с участието на гражданите

Ако мястото, в което живеете, се обърне към вас със зов за помощ, ще откликнете ли? Оказва се, че над 50% от хората в други страни го правят.  И едва 10% от хората в България следят призивите на общините за помощ при разчистване след наводнения, при големи аварии и природни бедствия. Общините могат да инициират почистване на площи, боядисване, озеленяване, ремонт на сгради и др. Смисълът е, че от една страна се намалява разходът за конкретна дейност, а от друга – съучастието на гражданите гарантира по-добро опазване на средата впоследствие.

+