Skip links

Responsive structure – иновацията в организационното управление

Всички вече познават понятието „responsive design“, адаптивен дизайн за различни устройства и екрани. Но в термините на организационната иновация все по-често се среща понятието „responsive structure“, за което днес повдигаме въпроса.

Сетете се за организационните структури на големите компании, в които има дирекции, отдели, екипи, отделени и физически, и формално, като „Финанси“, „Маркетинг“, „IT“, „HR“, „Регулации“ и пр. И често, ако няма отворено офис пространство, което да сваля поне привидно бариерите между хората и отделите, служители на различни екипи, дори не се познават. Разбира се, това затруднява работния процес, защото „непознаването“ включва, както липсата на личен контакт, доверие и симпатия, така и неразбиране и непознаване работата и целите на другия.

Липсата и на симпатия, и на емпатия към работата на другия не би била проблем, ако компаниите нямаха единна стратегия и цели. Но те имат.

Отворените пространства решават само донякъде този проблем, защото от своя страна те също имат проблем, защото са шумни, по-трудни за поддръжка и координация.

Възможността, която остава е напълно очевидна, но дълго време пренебрегвана от компаниите. Дали не е по-добре, служители да се ротират, вместо да заемат едно работно място, да има пространства, за работа, които да са споделени и които, те да ползват и избират по предназначение. Да не сядаш всеки ден на едно работно място, в което си се обградил в своята зона на комфорт и микро-свят, а да споделяш повече от пространството на другите. Защото споделянето е комуникация в най-чистия и вид.

Ето и една различна алтернатива за офис пространство:

  • „тиха стая“, в която, както в библиотеките, разговорите не са позволени, за да може, всеки, който я ползва, да разчита, че ще може да се усамоти и да се концентрира над работата си без шум;
  • зони със стандартни бюра;
  • зони за срещи от различен тип, конферентна, бърза оперативка на крак, криейтив зона за брейнсторминг и др.;
  • зони за кафе и отдих, за спорт;
 

Едно от пространствата в офиса на Google

Стая за забавления в офиса на Google

Пространството и неговото оформление може да реши част от проблемите маркирани по-горе. Но радикалното решение е всъщност в елиминирането на старите структури и работата на проектна база. В този смисъл иновативните компании, избират хетерогенни екипи от вътрешни и външни консултанти, с които реализират конкретен проект. След приключването на проекта, гъвкавият и адпативен екип се „разпуска“ условно казано. За следващия проект се сформира нов екип. Така, дирекция Маркетинг, например, никога не работи изолирано и самостоятелно, защото на всички служители им се налага да взимат участие и във финансови, HR или други проекти, които не са тясно в техните отговорности, но това води до много по-добро познаване на ротационен принцип на работата на другите и мисъл за цялостните процеси в компанията.

Така структурата дори формално не включва имена на дирекции, отдели, екипи, а брой хора с определна квалификация (професионална) и качества (лични), които ги правят подходящи ръководители, участници или консултанти в определен проект. Това, разбира се, означава, че и самите позиции и ранговете свързани с тях, могат да се променят гъвкаво и адаптивно в зависимост от позицията на служителя по конкретния проект, което от своя страна е казус, с който трудовото законодателство, рано или късно ще се сблъска в действителност, в която служителите все по-често ще бъдат служители на повече от една компания, на повече от една длъжност.


Един от офисите на рекламна агенция Ogilvy&Mather.

Така, responsive structure, заедно с тенденцията за „corporate governance“ – механизмите, процесите и влиянията, които се допускат в резултат на управлението на една компания, (които се отварят все повече към допускането на потребителите в борда на директорите, участие и взимане предвид мнението на семейства на служителите за продукти и услуги на компанията, оценката и въвличането на по-широк кръг stakeholders в процеса), се превръща в основна тенденция, която да следите.

Рекламните агенции със сигурност съзнават голямото значение на пространството върху креативността, мотивацията и удовлетвореността на служителите. Пързалка в офиса, защо не?

+