Skip links

Проект на NASA в центъра на София: European Space Expo

Само през месец май на площад Батемберг се осъществява първото Космическо изложение в България – “European Space Expo”, Space Challenges 2014: “Утрешният свят” /Tomorrow’s World Series/.

“Space Challenges” е водеща програма за космически науки и експоненциално развиващи се технологии в Източна Европа /http://spaceedu.net/. През последните 4 години инициативата успешно развива следващото поколение учени и технолози. Програмата е създадена с помощта на световно признати технолози и учени от Harvard, MIT, Caltech, NASA, European Space Agency, Oxford University, Stanford University,International Space University, Singularity University, Institute for Space Research – Stuttgart, Boston University, Stuttgart University, United Nations имного други водещи организации. Събитието, European Space Expo, за пръв път в България, е най-популярното Европейско изложение за Космоса и връзката между космическите технологии и живота на земята. То се реализира в огромен купол (над 300 кв.м.) на пл. Батемберг, включващ изложба на космически системи и високи технологии, виртуална реалност, роботика и инженеринг. Събитието е под емблемата на Европейската комисия.

+