Skip links

Примери за дизайн мислене – Better by Design.

Дизайн мислене

Подобрена степен на използваемост на продукта
Продукт:
Австралийската гранична служба: мобилен скенер


Необходимостта все по-често да се използва мобилен скенер при работата „на терен”, в унисон с новите тенденции в бизнеса, се очертава все по-ясно. Използването на мобилния скенер обаче е съпроводено с доста проблеми – наранявания на хора от екипа, опасност от повреждане на проверяваните пакети, както и недопустими ограничения при формирането на работните екипи. Висшето ръководство оценява физическите усилия, които се изискват при работата с мобилния скенер, като лично се ангажира с изпълнението на някои задачи и така засилва подкрепата си за прилагането на дизайнерско мислене при създаването на нов мобилен скенер.
Производителите и работните екипи работят заедно, за да гарантират, че новият мобилен скенер ще може да се използва ефективно и безопасно в работата „на терен”. Резултатът – „щастливи служители и по-добри бизнес резултати”.

Възможност за повече от 100 семейства да просперират, а не просто да оцеляват, с финансова инвестиция, по-малка от разходите за отглеждането на три деца в социален дом.
Отличен с награда проект в областта на защитата на децата.

Услуга: работна мрежа
Австралийският център за социални иновации – програмата „Семейство до семейство”

„Семейство до семейство” е работна мрежа от семейства, която има за цел да намали нуждата от кризисни мерки в сферата на защита на децата, като осигурява превантивна подкрепа на семейства от „рисковите” групи. Програмата съдейства за по-доброто взаимодействие между семействата и грижата за здравето на техните членове, но най-силното ѝ въздействие е по отношение на отделния индивид: изграждане на самочувствие, вяра, че личният избор има значение и позитивна нагласа спрямо бъдещето.
Програмата е осъществена с активното участие на самите семейства, които заедно разработват прототипи и възможни решения на стресови и кризисни ситуации. Програмата открива семейства, които са преминали през трудни моменти, свързва ги с други семейства, които искат да преодолеят дадени проблеми, и ги обучава как да израстнат и да постигнат положителна промяна заедно.
В момента програмата работи в градовете Марион, Плейфорт, Аделаида.

Ефективни спестявания от 537 000 австралийски долара.
Ангажимент:
Дирекция „Правителствена канцелария” на Обединеното Кралство и 15 общини в Лондон – в конкуренция за промотиране на услугата „директен дебит”


През 2011 обявена награда от £25,000 мотивира гражданите да започнат да плащат своите местни общински такси с помощта на услугата директен дебит. Това е най-ефективният начин да се получават плащания навреме и в точния размер. За гражданите също има редица предимства: няма нужда да следят датите за плащане и са предпазени от евентуални глоби.
От своя страна, 15 лондонски общини, използвайки знания относно поведенческите модели и похвати от латералното мислене стигат до извода, че е по-ефективно да „награждават”, отколкото да „наказват”. Всяка от тях инвестира около £4,800 в специален награден фонд на промоционална кампания, накочена към хората, които активират услугата директен дебит за своите разплащания. Специални маркетингови кампании обясняват на потребителите ползите от директния дебит и анонсират промоцията. Резултатът е повече от добър – 34,500 нови потребители на услугата директен дебит. Всяка от общините си е възвърнала инвестираните в кампанията средства в рамките на три месеца, благодарение на реализираните икономии на разходите.

19% ръст в прокриването на данъчни задължения, с помощтта на по-добри писма.
Комуникация:
Дирекция „Правителствена канцелария” на Обединеното Кралство и правителственият департамент, отговорен за събирането на данъците (Her Majesty’s Revenue and Customs) – писма, позоваващи се на социалната норма.


Промяна на посланието в официалната кореспонденция с цел повишаване на позитивните резултати и насърчаване на гражданите да плащат данъчните си задължения.

Екипът за поведенчески изследвания към Дирекция „Правителствена канцелария” на Обединеното Кралство и съответните департаменти работят съвместно, за да осъществят серия от контролирани изследвания върху случайна представителна извадка. Целта е да се тестват различни послания в официалната кореспонденция, свързана с плащането на данъците, които противопоставят адресата на социалната норма. В едно от изследванията, обхващащо 140 000 данъкоплатци, тестовите писма съдържали твърдението: „9 от 10 души във Великобритания плащат данъците си навреме”, което довело до 15%-но нарастване на своевременното покриване на данъчните задължения. В друго изследване, обхващащо 108 000 души, писмата съдържали твърдението „9 от 10 души във Великобритания плащат данъците си навреме и Вие сте един от малкото хора, които още не са платили”, което повишило нивото на платените данъци с още 4%.

Галахар на път да повиши годишния си оборот с $300 милиона в рамките на 5 години.
150 новозеландски компании за лед о продукти реализират средно 15% ръст в печалбата и 24% ръст в износа. Свежи идеи, повишен анжажимент.

Стратегия:
Новозеландската програма Better by Design – групата Галахар

Фокусирайки се върху това, „какво представлява марката и каква е нейната същност”, групата Галахар слива своите различни марки и така повишава тяхното присъствие и спестява доста време и средства.

Програмата „Better by Design” отправя към компанията Галахар истинско предизвикателство с въпроса защо инвестира в изграждането на стойност на множество различни марки и дали се фокусира върху това, да осъществява проекти, вместо върху това, да осъществява правилните проекти.
Интегрирането на дизайна в бизнеса с помощта на програмата Better by Design е тествано в Австралия с много добри първоначални резултати. Вижте историята на Роси Буутс на: http://www.youtube.com/watch?v=rOAB6lCcJRc

Стартира задълбочена дискусия на тема използването на социалните медии от страна на правителството.
Политики:
Полицията в Нова Зеландия – новозеландците пишат полицейски закон.

През 2007 новозеландците получиха възможността да пренапишат Законът за полицията от 1958 г. (Police Act 1958).
Новозеландската полиция инициира отворена за публиката статия в „Wikipedia” в опит да събере широк спектър от гледни точки и предложения за промяна в закона. Тази инициатива, първа по рода си в света, привлича 26 000 посещения на страницата и получава значително отразяване от страна на международните медии. Основните положителни резултати са три:
• стотици конструктивни редакции и свежи идеи
• повишена информираност и ангажираност по отношение на промяната в закона
• задълбочена дискусия по повод използването на електронните социални мрежи и технологии от страна на правителството.

Вижте всички примери тук:
DesignGov_design_case_studies_flier

+