Skip links

През погледа на иновациите: Зависимост на компонентите и световното население

Замисляли ли сте се какво би станало, ако „преоразмерим” всяка страна пропорционално на броя на населението ѝ? Как би изглеждал светът тогава?
Вижте тази карта (публикувана в NPR.org)

Това е чудесен пример за „Зависимост на компонентите” – един от инструментите на популярната методология за иновации Систематично изобретателско мислене (SIT). Този инструмент е изключително подходящ при създаването на „умни” продукти или услуги. Именно Зависимост на компонентите стои зад повечето иновативни продукти и услуги, според анализа на др. Якоб Голденберг.
Горната картограма е създадена именно, като е изградена зависимост между териториалните размери на страната и нейното население. Всяко квадратче отговаря на 500 000 души.

Ако искате да видите още примери за Зависимост на компонентите, свързани с подобни карти, посетете сайта Worldmapper. Там ще намерите стотици картограми, които „преоразмеряват” страните, на базата на какви ли не критерии – от броя на публикуваните книги, през селскостопанските трактори до презервативите, използвани от мъжете или жените.

За да приложите и използвате по възможно най-добрия начин инструмента „Зависимост на компонентите”, следвайте тези стъпки:

  1. Направете списък на вътрешните и външните компоненти на избрания обект.
  2. Групирайте компонентите по двойки (като използвате матрицата 2х2)
    Вътрешен/вътрешен
    Вътрешен/външен компонент
  3. Създайте (или елиминирайте) зависимост между компонентите.
  4. Визуализирайте получените виртуални продукти.
  5. Идентифицирайте потенциални нужди на потребители, които тези продукти могат да удовлетворят.
  6. Модифицирайте продуктите, за да ги подобрите.
+