Skip links

Първи съвместен инвестиционен прозорец на Innovation Starter Accelerator и Софийска вода, част от Веолия

Стартиращите компании могат да кандидатстват до края на февруари 2021 г.

Инвестиционен прозорец за чисти, уютни, интелигентни градове

Стартиращи компании с решения в областта на интелигентните градове, чистата вода, централното отопление могат да кандидатстват за кохорта 3/2021 в Innovation Starter Accelerator до края на февруари 2021 г.

През 2020 г. Софийска вода, част от Veolia, подписа 5-годишен меморандум за сътрудничество с агенцията ни за иновации Innovation Starter.

Innovation Starter Accelerator е с мандат да финансира идеи на предприемачи в най-ранния етап от тяхното развитие –  валидиране на идеи и MVP (минимален жизнеспособен продукт/прототип). През 2020 г. бяха обучени 20 компании, одобрени за финансиране 8 и усвоили средствата до края на 2020 г. 5 дружества.

В кохорта 3/2021 г. ще бъдат одобрени за участие 10 компании на ниво идея или прототип, на които служители на Софийска вода, част от Veolia, Веолия енерджи Варна, част от Veolia и Innovation Starter ще предоставят техническа подкрепа, обучение, менторство и най-важното – валидиране в реална корпоративна среда на иновациите им чрез достъп до инфраструктура. В допълнение, Innovation Starter Accelerator ще предостави и финансова подкрепа на избрани кандидати.

Допустимите компании трябва да бъдат специализирани в предоставянето на решения в следните две основни области:

I. Управление на водите

Интелигентна вода за интелигентни градове – решения и продукти, свързани с управлението на питейна вода и отпадъчни води:

 • интелигентно измерване на потреблението на вода
 • прогноза за потреблението на вода
 • мониторинг и анализ на качеството на водата
 • сензори и IoT
 • повторна употреба на отпадъчни води
 • управление и оползотворяване на утайките от отпадъчни води
 • интелигентни приложения
 • технологии управлявани от данни
 • анализ на големи бази данни и AI

II. Топлофикация

Превръщането на топлофикационните компании в модерни, ефективни и отзивчиви комунални дружества:

 • икономия на енергия и оптимизация
 • дигитални решения за по-добра клиентска удовлетвореност (B2C)
 • декарбонизация
 • интелигентни решения за отопление и охлаждане
 • прогнози за производство на топлоенергия/разходване на гориво
 • интелигентно измерване на потреблението на топлоенергия
 • интелигентни приложения
 • технологии, управлявани от данни
 • анализ на големи данни и AI

За повече информация и подаване на заявления за участие: www.accelerator.bg

Форма за регистрация

 

+