Skip links

Пълномощно за иновации

Научете се да давате на служителите си силата да бъдат иновативни с помощта на съветите на Пол Слоун в Destination Innovation.

Един добър лидер може да събуди предприемчивия дух у хората от екипа ви и да ги мотивира непрекъснато да търсят нови възможности. Ключът към това е упълномощаването.

Предизвикателството пред иновациите е да се създадат продукти и услуги, които са по-лесни за използване, по-лесни за поддържане и по-атрактивни за потребителите. Къде можете да откриете творческата сила, която да превърне това в реалност? Често най-добрият източник на иновации е вашият собствен екип. Един добър лидер може да събуди предприемчивия дух у хората и да ги мотивира непрекъснато да търсят нови възможности. Ключът към това е упълномощаването. Когато делегирате на хората от екипа си правомощия, вие им давате възможността да постигат поставените цели с помощта на собствените си идеи и усилия. Лидерът определя крайната точка, но екипът избира пътя до нея.

От какво се нуждаят вашите служители, за да придобият силата да бъдат иновативни?

Хората се нуждаят от ясни цели, за да знаят какво се очаква от тях. Те трябва да развият съответните умения за изпълнението на дадената задача. Трябва да могат да работят в екипи от представители на различни отдели, за да предлагат и въвеждат решения, които наистина работят. Те имат нужда от свобода, за да успеят. А когато даваш на някого свободата да успее, му даваш и свободата да се провали. Упълномощаването означава преди всичко доверие. Именно чрез доверието, подкрепата и вярата давате на хората силата да постигнат велики неща.
Упълномощаването е много повече от това, ръководителят да зададе някакви цели и след това да остави хората да се справят сами. Тук става дума за това, хората да бъдат непрекъснато окуражавани и да им се даде възможност да решават проблеми, да отговарят на нуждите на потребителите и да се възползват от възможностите на пазара по своя собствена инициатива – както индивидуално, така и в рамките на групи от различни експерти.
Целта е да накарате всеки служител да възприема себе си като имащ и правото, и задължението сам да решава проблемите, да отговаря на нуждите на потребителите и да се възползва от възможностите на пазара, а не да прехвърля тази задача на някой друг. В много компании проблемите непрекъснато се прехвърлят нагоре и надолу по веригата: те биват отлагани, делегирани, трансферирани, игнорирани и в края на краищата поети от някой отделен мениджър, който вече няма как да ги избегне. В компаниите, които упълномощават хората си, всеки проблем се решава от първия служител, който се сблъска с него. Служителите имат правомощия да решават проблеми и сами да поемат бързо инициативата. Те не действат изолирано, а общуват помежду си. Ръководството знае какво става, но тъй като се доверява на хората и вярва, че те ще направят правилните стъпки, често научава нещата пост фактум. Това носи своите рискове, но същевременно се „отплаща“ с много по-бърз, ефективен, креативен и динамичен начин на работа.

Само окуражаване не е достатъчно

Целта е да се промени бизнес екипът и да се превърне от група служители, които рутинно изпълняват своята работа, в екип от изпълнени с енергия предприемчиви хора, които непрекъснато търсят нови и по-добри начини да превърнат визията си в реалност. Искаме да бъдат използвани креативни техники, които да стимулират иновациите, за да се достигне целта. Но само да окуражавате иновативността не е достатъчно. Трябва да инициирате програми, които да обучават хората как да използват креативни техники, за да достигат до нови решения.

Пол Слоун е основател на Destination Innovation. Бил е водещ търговски представител на IBM, управител на Ashton-Tate, международен вицепрезидент на MartSoft Inc и изпълнителен директор на Monactive. Сред клиентите за лекциите и семинарите му са Vodafone, GlaxoSmithKline, Rhilip Morris, IBM, Equant, BT, Prudential и L’Oreal. Пол Слоун помага на различните бизнеси да станат по-добри в иновациите. Неговият „иновационен одит“ установява какво пречи на иновациите. Той е автор на над 10 книги и множество статии, сред които най-известна е книгата „Пътеводител на лидера в уменията за нестандартно мислене“, публикувана от издателство Kogan Page.
Адресът на сайта му е: Destination Innovation

+