Skip links

Образователни проекти

През трите години, в които Иновейшън Стартър работи, влагаме много в популяризирането на дисциплината „Иновации“ в българското образование. Затова и събрахме всички образователни проекти, по които работим до момента, на едно място.

  1. Свободно избираем курс по иновации в Нов български университет, бакалавърска и магистърска програма по “Рекламен мениджмънт” (октомври-януари);
  2. Семинарът „Предприемачество и иновации“ в Софийски университет сега се преобразува в няколко отделни свободно избираеми курса, към които проф. Цветан Давидков е предложил съвместен курс по „Систематична иновация“, Факултет “Стопанско управление” (октомври-януари);
  3. Магистърска програма “Иновационен диалог”, към ВУЗФ (Висше училище за застраховане и финанси, октомври-юни); Това е и първата цялостна магистратура с фокус върху иновациите, която подготвихме.
  4. Курсове по новации за деца в летните програми на Софтуерния университет, SoftUniKids (юли-август);

В допълнение може да следите и двата ни големи проекта за бизнеса и за студентите, които също имат силен образователен елемент: Innovation Explorer, който предстои на 22.02.2018 г. и Академия за иновации.

Ако искате да четете повече по темата, вижте: РЕСУРСИ

+