Skip links

Ние поставяме иновациите в центъра на вашия бизнес

За да не загубите фокус върху иновациите, те трябва да са в основата на бизнеса ви, а не в странични изолирани екипи и отдели на компанията.


Служителите ви трябва да са иноватори. Целият екип разбира, че иновацията е важна за компанията и се чувства свободен да дава креативни идеи и решения, когато и по хоризонталата и по вертикалата, процесите работят в тази посока.

Наскоро приключихме проект за наш клиент, който промени структурата и процесите в компанията си, по такъв начин, че да даде свобода на продуктовите мениджъри да станат отново предприемачи, каквито са били в началото, при създаване на продуктите си. Така не се губи фокус върху създаването на добавена стойност за клиента. Всеки от тях вече управлява проекта, за който отговаря, като собствен малък семеен бизнес, в който влага цялата си енерегия, но носи и цялата отговорност: управление на cashflow, приходи, маркетинг, бизнес развитие, наемане и освобождаване на служители в екипа. По такъв начин той не е изолиран от работата на Търговска дирекция, Маркетинг и Финанси, напротив, той ги ползва на принципа на „външни доставчици“, които подпомагат бизнеса му, но отговорността е изцяло негова.

Ползите от такъв тип структура и управление са бързината и гъвкавостта при вземане на решения, скъсената дистанция между мениджмънт и оперативен персонал, ясното разпределение на отговорностите в компанията. И разбира се – връщането към иновациите. Развитието на управленските умения на конкретни служители в екипа, по този модел, минава през фазите на личния опит и предприемачеството. В много компании дори вече функционират вътрешни инкубатори, които подпомагат служителите да развиват, както и свои лични проекти, така и да допринасят за развитието на подобрения и нови инициативи в компанията, за която работят.

+