Skip links

Не създавайте иновации. Създайте култура за иновации.

Докато повечето организации се фокусират върху решаването на проблеми, най-успешните се фокусират върху това, да „вдигнат летвата”. Един от начините да го постигнат е чрез създаването на корпоративна култура, която дава благодатна почва на иновациите да процъфтяват.  Ако тази силна страна на компанията се развие, тя може да се превърне в конкурентно предимство.

Един от моите клиенти ме помоли да му помогна да намери примери за добри практики, свързани с лидери, които са били изключително иновативни в своята компания. В повечето интервюта и срещи, които проведох, обаче, почти не стана дума за брейнсторминги, генериране на идеи, създаване на прототипи и подобен род неща, за които веднага се сещаме, щом стане дума за иновации. Вместо това чух множество примери за това, което повечето от нас биха нарекли „най-добри лидерски практики”. Ето моето заключение в едно изречение: отличните постижения в лидерството на иновации нямат много общо със способността на самия лидер да ражда иновативни идеи – става дума за това, как лидерът създава култура, в която иновативността и творчеството избуяват във всеки ъгъл.  Е, може би малко пошмекерувах с тирето, за да събера това твърдение в едно изречение, но както и да е – опитах се да изразя основната си теза в най-кратка форма.

И така, ако това е тезата, тогава какво трябва да направи един лидер, за да стимулира иновативността? Ето няколко стратегии, които могат значително да променят нещата.

Фокусирайте се върху резултатите

Бях поразен от факта, че лидерите на проучваните от мен екипи влагат огромни усилия по-скоро в това, хората ясно да си представят и да говорят за резултатите, които могат да очакват при даден сценарий, отколкото да насочват вниманието към начините, по които тези резултати могат да бъдат постигнати. Те нито изпадат в микромениджмънт, нито стоят настрана. По-скоро рисуват картината на бъдещето и подкрепят напълно и отговорно екипите си в пътя им натам. Едно е ясно – един от начините, по които се насърчават иновациите, е чрез лидери, които се грижат всеки член на екипа да знае какви резултати се очакват и каква генерална стратегия стои зад всяка малка цел. Фокусирайки се върху резултатите и крайната цел, лидерите освобождават огромно количество енергия за творческия процес, при който те могат да се постигнат.

Изградете „реципрочно доверие”

Нямам предвид изкуствено създаденото доверие, а пълното, споделено усещане, че можеш да разчиташ на другия. Наричам това „реципрочно доверие”, защото става дума не за това, да разчиташ на някой да свърши добре някаква работа, а за осезаемо доверие, което изпълва взаимоотношенията. Подчинени и близки колеги често описваха своите лидери като „защитници” и използваха израза „той/тя ми пази гърба”. Това със сигурност излиза понякога извън рамките на проекта, но винаги работи. 

Предизвикайте статуквото

Лидерите, с които говорих, бяха със сигурност бунтари, но също така не се страхуваха да предизвикват хора, заемащи доста високи мениджърски позиции. Няколко пъти чух, че те са „безстрашни” или че имат готовността да се заемат с трудни казуси, дори когато това означава да изразят несъгласие с ръководството. Тези лидери разделят работата от конкретните личности и умеят да не приемат, без да бъдат неприемливи. Това поведение води до огромен респект от страна на техните колеги. Един от хората използва израза „здравословно творческо напрежение”, за да опише атмосферата по време на работна среща, ръководена от иноватор.

Бъдете вдъхновяващи

„За да има иновации, е нужно вдъхновение!”, както пише в една книга. Бях добре запознат с резултатите от проучване, цитирано в книгата, на която съм съавтор – The Inspiring Leader, (McGraw Hill 2009) – и затова не бях изненадан да чуя множество коментари по този въпрос. Данните сочат, че нито едно друго лидерско качество не влияе толкова много на производителността и ангажираността. Когато хората се чувстват вдъхновени от някой лидер, са много по-склонни да вложат повече усилия и да надхвърлят границите на проекта. А именно допълнителното усилие и отдадеността са тези, които водят до създаването иновации.

Ако целта е лесна за постигане, няма много пространство за иновации. Една от тенденциите, които наблюдавах, е че успешните лидери задаваха широки цели, които са трудни за постигане.  Нещо повече – те имаха възможността да наемат хора специално за да подсилят екипа на даден проект. Целите, зададени на тези иновативни групи, изискваха изцяло нов подход, за да бъдат постигнати. А комбинацията от необходимостта от иновации и отдадеността на целта е истинското гориво за творческа промяна.

Така че, следващият път, когато ровите в мозъка си, за да родите идеята на деня, когато търсите иновативно решение на даден проблем или просто по-добър начин да свършите нещо, насочете усилията си към насърчаване и подпомагане на иновациите във вашата организация. Корпоративна култура, която дава възможност на иновативността да се проявава „във всеки ъгъл”, е определено много по-стойностна от тази, при която само на няколко души е сложен етикет „иновативни”.  Създайте атмосфера и подходяща почва за иновации и тогава не се знае откъде ще изскочи следващата страхотна идея!

Превод и адаптация: Димитрина Величкова

Вижте оригиналния текст: Don’t Innovate. Create a Culture of Innovation

+