Skip links

Креативност и иновации

Не бива да бъркате двете понятия. Креативността реферира към идеята, а не към система (от продукти, услуги, процеси), които се създават около нея. В литературата има над 200 понятия за креативност, но колкото и да е трудно да я дефинираме, толкова и лесно я идентифицираме.

Средата е много важна за креативността, тя може да се включва и изключва при определени условия. Например, онлайн банкирането е страхотна иновация, но идеята – да ползваш интернет, вместо клон на банката, не е била креативна. Била е очаквана години, преди крайната имплементация.

Това показва, че минава време, през което от фазата на креативната идея се появява иновативен продукт, услуга, процес или бизнес модел. Идеята и процесът на възникване на идеи е само една единствена стъпка от иновационния процес, но в него има още:

1. Идентифициране на възможности;

 

2. Диференциране и определяне на добавена стойност;

3. Генериране на идеи (едва на третата стъпка)

4. Бизнес модел & дизайн;

 

5. Реализиране на пазарна бизнес идея.

Най-лесно бихте разбрали разликите по следния начин. Дори когато си мислете, че сте открили „следващата най-велика идея в света“, много често се разочаровате, защото познатите ви, ви разубеждават или на следващата сутрин, тя вече не изглежда толкова откровено гениална, или не знаете как да я реализирате.

Процесът на систематичното изобретателско мислене (SIT) ви помага да не се провалите в това. Ако следвате нашия процес за генериране на иновации, винаги може да изпитате идеята си от начало до край. От фазата на – „Хрумна ми?“ – през бизнес моделирането и идентификацията на пазарни нужди, до комерсиалната употреба. Това пести време и нерви за вас, потенциалните ви инвеститори и несгоди за клиентa.

Един от най-важните принципи на SIT е „затворения свят“, който доказва, че има здрава взаимовръзка между дистанцията, която стои между вас и проблема, и креативното решение, което ще намерите. Мислете в този смисъл за креативността, като за начина, по който ще нагласите фокуса и обектива на фотоапарата, а за иновацията – като за снимката, която ще имате после.

+