Skip links

Какво очаква Тодор Брешков от LAUNCHub от Innovation Explorer Day?

Innovation Explorer Day – 25.02.2015 Sofia Event Center

От 2012 година насам Тодор Брешков e управляващ съдружник във фонда за сийд инвестиции LAUNCHub, на който е съосновател и активно работи с компаниите от портфолиото от процеса на селекция до придобивенето на дял и последващо консултиране и развитие на отделните бизнеси. Участва и в последващото привличане на инвеститори за компаниите и подготовката им за реализиране на следващ рунд на финансиране.

В периода 2003–2010 година е член Надзорния съвет на третата по големина банка в България (Първа инвестиционна банка).

През периода 2003-2009 година, Тодор е член и на Съвета на директорите на Българската фондова борса-София и изпълнителен директор на една от най-големите брокерски къщи в България – Първа финансова брокерска къща. Тодор е основател и председател на Управителния съвет на най-големия Български Фонд за недвижими имоти от 2005 година до сега.

(Защо е важно?) Има ли в България знание за иновации?

Не само в България, навсякъде има нужда от иновации. Основен фокус на Фонда (б. р. LAUNCHub) е да намерим решения на компании, които търсят пресечните точки между технологиите от една страна и сектори като образование, здравеопазване, финанси, разработване на софтуер, развлекателната индустрия, от друга. Това са сфери и бизнес със значителен принос към икономиките на развитите държави, но в същото време се оказват изостанали по отношение на навлизането на технологиите и решенията, които предлагат на съвременните потребности. Не по-различно седят нещата и в България.

(Къде сме в момента?) Какво се промени в предприемачеството в България през последните 3 години?

Спрямо предишните селекции, нивото на компаниите, които кандидатстват и които избираме е значително по-високо. Екипите са доста по-напреднали, вече генерират приходи от предлаганите продукти и услуги, имат първи тестове и обратна връзка от потребители. Презентират проектите си убедително пред публика, показват задълбочено познаване на трендовете и пазарите. С това идва и добрата новина, че в България можем вече да говорим за една по-зряла стартъп екосистема.За период от две години, бългрската стартъп екосистема значително се промени в положителна посока. Общо на двата фонда, LAUNCHub и Eleven, портфолиото до средата на Септември 2014 имат над 100 компании, което никак не е малко. LAUNCHub има реализирани вече и по-големи инвестиционни рундове от типа series A.През последните две години се проведоха и няколко големи интересни събития, които събраха на едно място водещите играчи на стартъп сцената България, предприемачи, местни и чуждестранни инвеститори, бизнес ангели и водещи медии- DigiTalk, The Balkan Venture Forum. Три от водещите световни стартъп конференции избраха София за домакин на подгряващи събития – Pirates on Shore: The Balkans, Pioneers Unplugged, betapitch, което показва, че на София определено вече се гледа като на дестинация, привличаща инвеститорски интереси. Тези събития станаха повод представители на водещи инвестиционни фондове в сферата на високите технологии да посетят София и да се срещнат с наши предприемачи – Balderton Capital, Connect Ventures, Speedinvest, Earlybird, Blackbox, Intel Capital, 3TS и други. В техните очи София се очертава като център на Балканите, от който се очаква да излязат доста силни и успешни истории за предприемачи. Утвърди се мнението на водещи световни инвеститори, които гледат сериозно на нашия регион, никой не би се учудил ако в следващите две години именно от България излезе компания с успешна история от ранга на Skype примерно. Засилва се и ролята на т.нар. „бизнес ангели”, това са хората с вроден усет за риск, които инвестират в стартъп компании и тяхната роля в подкрепата на предприемачите във високите технологии също е съществена.Общото възприятие е, че прогнозата за развитието на българската стартъп екосистема е силно оптимистична. Това е малък пазар, но в същото време жаден за и заслужаващ внимание. Все повече България е посочвана в страна в региона, коята наистина се откроява по отношение на своята предприемаческа екосистема във високите технологии.

(Средата е…) Политика и иновации/пречат или си помагат?

В България като правило има негативни възприятия за всичко свързано с политика. Не би трябвало да е така. Държавните институции трябва да приоритизират и насърчават развитието на иновациите и технологиите и това няма как да стане без да е част от дадена политическа програма. По-скоро смятам, че трябва да си помагат и да вървят в синхрон. От друга страна вижте какво се случва с необходимостта от качествено образование – големите компании се заеха да образоват, давам пример с Академията Телерик, Академията на Империя Онлайн. Няма ясна държавна политика за адаптиране на образовнието към модерните нужди.

(Подбор на лекторите и мисия) Кои лектори очаквате да поканим в България и кои са най-важните теми за keynote innovation speakers?Да има или не workshops на събитието?

Хубаво е да види повече от т.нар Digital Futurists. Това са хора, които ясно съзнават промените, които технологиите предизвикаха в живота ни, новия начин на живот и посока, в която вървим. Хубаво е да се поканят и хора от компании, които са разработили такива продукти и решения, да разкажат какво ги е накарало да търсят промяната и как са я постигнали. Например основатели на успешни стартъп компании или големи технологични имена.

(Локални продукти и услуги) Как създаваме продукти и услуги, които генерират приходи, работни места и устойчивост в България?

Това са най-общо казано предприемачите. Има обаче разлика между определението за “стартъп” и най-общо предприемачеството. Основателите на стартъпите са предприемачи като мислене и визия зя нещата, но те не просто създават бизнес, а създават нещо, което коренно променя процесите и средата. Не случайно стартъпите се позиционират именно в технологиите. LAUNCHub инвестира не само в стартъпи, които могат да променят живота на много хора на локално ниво, но и най-вече на глобално. Например решението на една от най-успешните ни компании Flipps коренно промени начина, по който гледаме телевизия. Не само успешният, но и адекватният за нуждите на пазара си продукт, в дадена среда, няма как да не генерира приходи. От стартъп компанията започве да расте в зрял бизнес, създава работни места, развива се и е устойчива там, където е пазарът й.

Не пропускайте да си направите ранна регистрация до 31 януари за най-голямото събитие за иновации, което ще се проведе в България, на 25.02.2015 година, в Sofia Event Center – Innovation Explorer Day.

+