Skip links

Какво очаква Ивайло Симов от ELEVEN от Innovation Explorer Day?

Innovation Explorer Day – 25.02.2015 Sofia Event Center

Ивайло Симов e един от основателите на ELEVEN, един от двата фонда, финансови инструменти, за подкрепа на предприемачеството и предоставяне на първоначално финансиране на иновативни предприемачи, по линия на JEREMIE. Магистър по Стратегическо управление от Стопански фактултет на Софийски университет „Св. Клиемент Охридски”. Опитът му в инвестиционната индустрия започва през 1998 в един от първите фондове за рисково инвестиране в България. От 2003 г. работи в сферата на дяловите инвестиции.

(Защо е важно?) Има ли в България знание за иновации?

Има погрешно схващане, че иновациите се свързват с технологични изобретения, докато съвременното схващане е доста по-широко.

(Къде сме в момента?) Какво се промени в предприемачеството в България през последните 3 години?

Има финансиране за стартиращи компании и някакъв опит, и критична маса от предприемачи в областта на IT и хардуерните стартъпи. С малки изключения останалата част от предприемачеството се изразява с прилагане на утвърдени модели (пример: недвижими имоти, хотели, ресторанти и др.) без много иновации, което бързо води до пренасищане и рязко намаляване на нормите на възвращаемост.

(Средата е…) Политика и иновации – пречат или си помагат?

Политиците рядко разбират необходимостите в областта на иновациите, а бизнесът свързан с иновации, рядко има електорална важност, за да повлияе на политиките за разпределение на европейски средства и субсидии. В общия случай намаляването на регулациите или насърчаването на конкуренцията биха имали много положително влияние върху предпоставките за повече иновации.

(Подбор на лекторите и мисия) Кои лектори очаквате да поканим в България и кои са най-важните теми за keynote innovation speakers? Да има или не workshops на събитието?

Inspiration (for the key note speaker) is better than theory. Теорията работи най-добре, ако се преподава чрез практически упражнения отнесени или към бизнеса на участващите или от тотално различна сфера.

(Локални продукти и услуги) Как създаваме продукти и услуги, които генерират приходи, работни места и устойчивост в България?

Трябва да се измести фокуса от цената (на услугите, труда, ресурсите) към търсене чрез иновации в процеси и практики на други възможни предимства (качество, бързина…) за подобряване на конкурентноспособността на икономиката.

Не пропускайте да си направите ранна регистрация до 31 януари за най-голямото събитие за иновации, което ще се проведе в България, на 25.02.2015 година, в Sofia Event Center – Innovation Explorer Day.

+